เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30-08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หลังอาคาร 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"