โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"