โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.2561 โดยมีพิธีไหว้หม่อมเจ้านิตยากรฯ พระภูมิเจ้าที่ พิธีทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์