กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" กิจกรรมการแสดง ในวันอังคารที่ 26 มิ.ย.2561