กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"