..โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในการบริจาคทุนทรัพย์จัดสร้างอาคารปฐมพยาบาล และจัดซื้อที่ดิน...###

 

แจ้งข่าว

More in
More in
More in

ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

22 March 2019
ตรวจสอบมาตรฐานภายใน 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

18 March 2019
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจ...

นิทรรศการ "นิตย...

18 March 2019
นิทรรศการ "นิตยวิชาการ"

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดนิทรรศการ "นิตยาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราช...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

18 March 2019
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562...

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

18 March 2019
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ สนามกี...

กีฬาปาริชาติเกมส์ 25...

18 March 2019
กีฬาปาริชาติเกมส์ 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี...

5 ธันวาคม 2561

04 December 2018
5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุก...

อบรมการใช้งานโปรแกรม...

01 December 2018
อบรมการใช้งานโปรแกรม Log Book

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงาน...

ประชุมผู้ปกครองภาคเร...

29 November 2018
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป...

ถวายราชสดุดีวันวชิรา...

29 November 2018
ถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเก...

เกษียณอายุราชการ 256...

05 October 2018
เกษียณอายุราชการ 2561

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่จะเก...

กีฬาสีภายในโรงเรียน

03 September 2018
กีฬาสีภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

03 September 2018
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ด้วยในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...

พิธีมอบทุนการศึกษา

03 September 2018
พิธีมอบทุนการศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเ...

ทอดผ้าป่าการศึกษา

03 September 2018
ทอดผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 10...

ถวายเทียนพรรษา

26 July 2018
ถวายเทียนพรรษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร...

ถวายพระพร ร.10

26 July 2018
ถวายพระพร ร.10

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...

อบรมคุณธรรม

15 July 2018
อบรมคุณธรรม

งานพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมคุณธรรม จริยธรร...

วันคล้ายวันก่อตั้ง ร...

12 July 2018
วันคล้ายวันก่อตั้ง ร.ร.

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"...

วันสุนทรภู่

12 July 2018
วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โด...

« »