วิสัยทัศน์ "ก้าวสู่สากล เป็นพลโลกที่ดี" อัตลักษณ์ "ดี เก่ง กล้า ทันสมัย" เอกลักษณ์ "นิตยาน่าอยู่น่าเรียน"
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล คำแสนลาศ นักเรียน ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย KANAZAWA ประเทศญ๊๋ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ โตจาด นักเรียน ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบ ๓ จะไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ณ ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ข้อมูลทั่วไป
   เพลงสถาบัน
   สมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ
   แนะแนว
   สนับสนุนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.3
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
โครงการโรงเรียนในฝัน
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นนทบุรี-อยุธยา 1 ครั้งที่ 64
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
............

     สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 22-26 กันยายน 2557
     กีฬาสีประจำปีการศึกษา 12 กันยายน 2557
     ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 11 กันยายน 2557
     ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 16 กรกฎาคม 2557
     หล่อเทียนจำนำพรรษา 9 ก.ค. 2557 แห่เทียนจำนำพรรษา 10 ก.ค. 2557
     ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 29 มิถุนายน 2557
     วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
     วันไหว้ครู วันที่ 12 มิถุนายน 2557
     เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
     ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล" กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษคลิกที่นี่ และ ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนปกติคลิกที่นี่ ใบสมัครห้องเรียนพิเศษคลิกทีนี่ และ ใบสมัครห้องเรียนปกติคลิกที่นี่
     กำหนดสอบกลางภาค 2/2556 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557
     ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก คลิกที่นี่
     รายการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก ของร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ณ จังหวัดเพชรบุรี แยกตามวันแข่ง คลิกที่นี่
     สรุปเหรียญผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา 1 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เหรียญทอง 35 เหรียญ อ่านต่อ
     ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และ เข้าร่วม สำหรับตำแหน่งชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคกลางภาคตะวันออกที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไป
     แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20- 22 พฤศจิกายน 2556
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
     แข่งขันกีฬาสี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
     เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2556
    ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556
    ทำบุญและทอดผ้าป่าเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 29 มิถุนายน 2556
    กำหนดการอยู่ค่ายห้องเรียนพิเศษ ณ.จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14- 16 มิถุนายน 2556
    กำหนดการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    กำหนดการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภาคเช้าระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคบ่าย ชั้น ม.3และ ม. 6
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'57
วันภาษาไทยแห่งชาติ'57
วันแม่แห่งชาติ'57
นิทรรศการวิชาการ'57่
ทัศนศึกษา ม.3'57
AFS Volunteer'57
มอบทุนการศึกษา'57
อบรมสิ่งแวดล้อม'57่
ประมินคุณภาพภายใน'57
หล่อเทียนพรรษา'57
เลือกตั้งประธานฯ'57
วันสถาปนาลูกเสือู่'57่
ผู้นำวัยใส'57
วันก่อตั้งโรงเรียน'57
รณรงค์ต้านยาเสพติด'57
วันสุนทรภู่'57่
ไหว้ครู'57
รับน้อง'57
ผู้ปกครองเครือข่าย'57
ประชุมผู้ปกครอง ม. 2,3,5,6่
รดน้ำครูอาวุโส'57
สงกรานต์'57
ประชุมผู้ปกครองม1,4'57
ปัจฉิมนิเทศ่'56
ประชุมสามัญฯศิษย์เก่า'57
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ'57
ร.ร.ส่งเสริมคุณภาพ'57
รางวัลงานศิลปหัตกรรม่'56
ติวเข้ม O-net '57
วันครู '57
ค่ายพักแรม '57
ทำบุญปีใหมู่ '57
5 ธันวา มหาราช '56
ถวายราชสดุดี '56
กีฬาสี '56
สัมนาเชิงปฏิบัติธรรม '56
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ '56
วันแม่แห่งชาติ '56
วันภาษาไทย '56
มอบทุนฯ '56
เข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ 56
รับน้อง 2556
พิธีไหว้คร ม.ปลายู 2556
พิธีไหว้คร ม.ต้นู 2556
อบรมแกนนำสิ่งแวดล้อม
ประชุมผู้ปกครอง ม. 2,3,5,6
อบรม อย. น้อย
เปิดภาคเรียน 2556
รดน้ำครูอาวุโส
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4
ราตรีขาวแดง 2556
ปัจฉิมนิเทศ 2555
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
ค่ายวิทยาศสตร 2556์
ค่ายภาษา
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือม.1
กีฬาสี 2556
วันครู 2556
ปีใหม่ 2556

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Intranet
    ภาษาโลโก
    biology
    easy_english
    เทคโนโลยีสารสนเทศม.ต้น
    เทคโนโลยี ฯ ม.ปลาย
    Prodesktop1
    รูปแบบองค์กรธุรกิจ
    ภาษา html
    แมลง
    การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก
    อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
    ฟิสิกส์นิวเคลียร์
    พันธะเคมี
    ระบบประสาท
    ศูนย์ไม่สูญ
    ขุนช้างขุนแผน
    พระอภัยมณี 1
    พระอภัยมณี 2
    สัตว์ทะเล
    halloween
Internet
    E-elearning
    พุทธสุภาษิต
    เขียนเว็บเพจ
    วิชชวลเบสิก
    Prodesktop
    การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5
เอกสารเผยแพร่
    บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ สวนครัวคณิต...สู่เศรษฐกิจพอเพียง