ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าเรือ ได้จัดงานวันครูประจำปี 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ และประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนในอำเภอท่าเรือเข้าร่วมพิธี

 

          กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 ม.ค.2559

 

          โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 30 ธ.ค.2558 และวันที่ 8 ม.ค.2559 โดยมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน